REJESTR AKCJONARIUSZY

 1. O FIRMIE :

POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 17,

wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 315998

NIP: 692-22-42-252, REGON: 390757301

 

 1. AKCJONARIAT :
 1. Kapitał Zakładowy :
 • Wysokość kapitału zakładowego: 5.408.325 zł
 • Wysokość kapitału wpłaconego: 5.408.325 zł

 

 1. Dematerializacja akcji :
 • W skutek wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r poz. 1798) najpóźniej do 01.02.2021 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r
 • Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi
 • Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu (+48) 600 387 100 .
 • Kontakt do pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami:

Michał Lityński

Tel. : (+48) 600 387 100

E-mail: mlitynski@pfh.pl

Adres: ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 17, 50-077 Wrocław

 

 • I wezwanie do złożenia akcji w spółce z 22-09-2020 r.

(link do I wezwania)

 • II wezwanie do złożenia akcji w spółce z 20-10-2020 r.

(link do II wezwania)

 • III wezwanie do złożenia akcji w spółce z 18-11-2020 r.

(link do III wezwania)

 • IV wezwanie do złożenia akcji w spółce z 16-12-2020 r.

(link do IV wezwania)

 • V wezwanie do złożenia akcji w spółce z 15-01-2021 r.

(link do V wezwania)

 

 1. Rejestr akcjonariuszy :
 • Uchwała o wyborze pomiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy

(link do uchwały)

 • Regulamin Rejestru Akcjonariuszy

(link do regulaminu)

 

 1. Walne Zgromadzenia:

+48 71 798 29 80

Polski Fundusz Hipoteczny S.A. prowadzi działaność w zakresie inwestycji w wierzytelności zabezpieczone hipotecznie. Kupujemy wierzytelności również wobec firm będących w upadłości. Przeprowadzamy restrukturyzację zobowiązań w tym finansowanie i nabywanie zadłużonych nieruchomości. Udzielamy pożyczek hipotecznych.

+48 71 798 29 80